การศึกษาดูงานนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 11
     

 
         เมื่อวันที่ 25 และ 30 มกราคม 2562 สาขาวิชาฯ ได้นำคณะนักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 11 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่า) ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน (จ.ชลบุรี) และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ ของบริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (บ้านโพธิ์)  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการจัดการโรงงานและกระบวนการผลิตแก่นักศึกษาจากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรม จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปแวะสักการะไว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งโบสถ์สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง และนักศึกษาได้แวะทานอาหารกลางร่วมกัน อีกทั้งจัดทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในรุ่นก่อนเดินทางกลับ