ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15
     

 

         เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 สาขาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 15 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของคนทำงานและการปรับตัวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  นอกจากนี้ในงานได้มีการเสวนาบอกกล่าว..เล่าความ..จากพี่สู่น้อง ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สำเร็จ..สนุก..ได้ทั้งวิชาและเพื่อนพ้อง..แล้วก้าวจบไปด้วยกัน” โดยมี คุณวิชาญ  พรมส้มซ่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท VP Sing จำกัด ซึ่งเป็นรุ่นพี่ IET. 8 มาร่วมเสวนาให้กับน้องๆ ในงานนี้ได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ IET. 11 ที่ได้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาที่ปฏิบัติกันมารุ่นต่อรุ่น สำหรับช่วงบ่ายรุ่นพี่รุ่นน้องได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสานสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่นความสนุกสนานและรอยยิ้ม