การศึกษาดูงานนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12
     

 

        เมื่อวันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาฯ ได้นำคณะนักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 12 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการหมักและผลิตเบียร์ ของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) และเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ของบริษัท ไทยซัมมิทแหลมฉบังโอโตพาร์ท จำกัด (จ.ชลบุรี)  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการจัดการโรงงานและกระบวนการผลิตแก่นักศึกษา หลังเสร็จภาระกิจดูงานทางคณะได้เดินทางไปแวะสักการะไว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดบางนมโค และวัดแหลมทอง ภาคบ่ายกลุ่มคณะได้รับประทานอาหารกลางร่วมกัน อีกทั้งจัดทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในรุ่นก่อนเดินทางกลับ