บรรยากาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการภาคพิเศษ รุ่นที่ 16
     

 

         เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัคร นศ. ใหม่ โครงการภาคพิเศษวันอาทิตย์ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 16 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งการรับสมัครในวันแรกมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีจุดรับสมัครไว้ที่เดียวซึ่งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการสมัคร บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย