กิจกรรมค่ายอาสา IET. ประจำปี 2562
     

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้จัดกิจกรรม ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2”  โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโคกลำดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล-ประถมปีที่ 6) โดยชาวคณะและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมโรงอาหารเปลี่ยนหลังคาใหม่ ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่าง ทาสีใหม่ ตลอดการมอบสิ่งของต่างๆ อาทิ พัดลม ตู้น้ำดื่ม  สื่อเพื่อพัฒนาทักษะและอุปกรณ์การกีฬา ภายในกิจกรรมยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ การละเล่นกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   บรรยากาศภายในค่ายอาสาครั้งนี้ทำให้เหล่าบรรดาน้องๆ ต่างมีความสุข สนุกสนาน และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม.