ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16
     

 

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 สาขาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 16 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาตนสู่การเรียนรู้ยุคอุตสาหกรรม 4.0  นอกจากนี้ในงานได้มีการเสวนา ในหัวข้อ ชีวิตคนทำงานสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาตนพัฒนางาน โดยมี คุณวรินทร สารสมุทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงแรมและโครงการ ของ ไฮแอก รีเจนซี่ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ IET. 09 ได้มาร่วมเสวนาให้ข้อคิดต่างๆ กับน้องๆ นอกจากนี้ภายในงานชาวคณะ IET ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ IET. 12 ที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาที่ปฏิบัติกันมารุ่นต่อรุ่น สำหรับช่วงบ่ายรุ่นพี่รุ่นน้องต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ต่างได้สนุกสนานและมีรอยยิ้มไปด้วยกัน