การศึกษาดูงานนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 13
     

 

       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาฯ ได้นำคณะนักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสุรา ของบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด (จ.ปทุมธานี) และเยี่ยมชมโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา)  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการจัดการโรงงานและกระบวนการผลิตแก่นักศึกษา หลังเสร็จภารกิจดูงานทางคณะได้เดินทางไปแวะสักการะไว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดเกาะเกรียง และวัดแหลมฉบังเก่า ภาคบ่ายกลุ่มคณะได้รับประทานอาหารกลางร่วมกัน อีกทั้งจัดทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในรุ่นก่อนเดินทางกลับ