ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ IET รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11
     

 

         คณาจารย์  ศิษย์เก่า  และศิษย์ปัจจุบัน  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (IET) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มกบ. ขอร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษา  และได้เข้ารับปริญญาในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และบัณฑิตใหม่ต่างได้เข้าร่วมพิธีรับเข็มวิศวะ ในงาน วิศวกรรมอำลาซึ่งเป็นเข็มชูเกียรติของเหล่าพี่น้องวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า