ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17
     

 

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สาขาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 17 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ นโยบายมหาวิทยาลัยและการปรับเปลี่ยนตนเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ในงานได้มีการเสวนา ในหัวข้อ สนุกกับการเรียนรู้ มาช่วยการเรียนและแบ่งปัน ได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งความรู้และก้าวจบไปด้วยกัน โดยมี คุณสุทธิพร คล้ายอ้น (รุ่นพี่ประธาน IET 13/1) ตำแหน่ง Maintenanace Supervisor บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด และคุณมุจรินท์ บุรีนอก (รุ่นพี่ประธาน IET 13/2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท อูซูอิอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นรุ่นพี่ ได้มาร่วมเสวนาให้ข้อคิดต่างๆ กับน้องๆ นอกจากนี้ภายในงานชาวคณะ IET ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ IET. 13 ที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาที่ปฏิบัติกันมารุ่นต่อรุ่น สำหรับช่วงบ่ายรุ่นพี่รุ่นน้องต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ต่างได้สนุกสนานและมีรอยยิ้มไปด้วยกัน