บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โรคจากการทำงานในสถานประกอบการ”
     

 

 

                  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาสาขาฯ IET.19 ได้เข้าฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โรคจากการทำงานในสถานประกอบการ” เป็นหนึ่งในหัวข้อรายวิชา IET.367 วิศวกรรมความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคุณหมอ พญ.ศรสวรรค์ สิทธิพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และคุณหมอ นพ.อดิศร ปล้องใหม่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่มาร่วมกันบรรยายให้แก่นักศึกษาในโครงการภาคพิเศษอย่างเป็นกันเอง ทำให้ทุกคนได้เข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะเป็นภัยต่อสุขภาพมากขึ้น!!

#สุขภาพ #ใส่ใจ #เฝ้าระวัง #ป้องกัน#ปรับเปลี่ยน

 

Erşan Kuneri izle Erşan Kuneri netflix izle Erşan Kuneri 1. Sezon izle