กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ฟุตบอลประเพณี IET CUP ครั้งที่ 3”
     

 

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 สาขาโดยกลุ่มนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีน้องพี่ชาว IET ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของศิษย์ปัจจุบันทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ IET.18 IET.19 IET.20 IET.21 กิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองในแต่ละรุ่นแล้ว ยังได้มีการแข่งขันชิงถ้วยจารึกรุ่นเพื่อเป็นเกียรติกับรุ่นผู้ที่ชนะเลิศด้วย และได้มีการแข่งขันนัดพิเศษระหว่างทีม VIP (รวมทีมคณาจารย์ IET) กับ ทีมชนะเลิศ (IET18) นอกจากนี้มีการเล่นเกมส์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง บรรยากาศเป็นกันเองอย่างสนุกสนาน สนุกๆ กันไป

#กีฬาสร้างมิตรภาพ #กีฬาสร้างการให้อภัย #กีฬาสร้างการให้เกียรติกันและกัน #กีฬาน้องพี่ IET ผูกพันซึ่งกันและกัน #ทำงานก็เรียนได้ เล่นได้ #ไม่มีพรรคไหนยิ่งใหญ่เท่าพรรคพวก