บรรยากาศการเรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเอง
     

 

   วันหยุดงานแต่ไม่หยุดพัฒนาตนเองกับ นศ IET. รุ่นที่ 21 บรรยากาศในการเรียน Factory I/O เพื่อยกระดับผู้เรียนสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ดังคำกล่าวที่ว่า หากคิดจะไปให้ไกลต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

IET.สังคมของการเรียนรู้  #IET.สังคมแห่ง Connection #หลักสูตรคนทำงาน #วันอาทิตย์ #1ปี6เดือน #ปรับตำแหน่ง #เลื่อนตำแหน่ง #ความก้าวหน้า #ก้าวก่อนไปก่อน #พัฒนาช่างเทคนิคสู่อาชีพวิศวกรและผู้ประกอบการ