บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำและกฎหมายสำคัญ”
     

 

    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันไทย มาบรรยายให้กับน้องๆ IET.รุ่นที่ 20 ในหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำในอุตสาหกรรมท่านเป็นหนึ่งในทีมผู้บรรยายของหลักสูตรมาโดยตลอดในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย!!

#IETหลักสูตรคนทำงานมุ่งพัฒนาช่างเทคนิคสู่อาชีพวิศวกรและผู้ประกอบการ

#พัฒนาบัณฑิตจากผู้เชี่ยวชาญ