บรรยายพิเศษหัวข้อ “โรคจากการทำงานในสถานประกอบการ ภัยเงียบที่ใกล้ตัว”
     

 

    สัปดาห์พบหมอ อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ต้องขอบคุณคุณหมอ นพ.อดิศร ปล้องใหม่ นายแพทย์ชำนาญการและ ดร.ธีรพล ผังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาที่ได้มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ โรคจากการทำงานในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงานซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวมาก

#พบหมอ

#IETหลักสูตรของคนทำงาน

#พัฒนาบัณฑิตจากผู้เชี่ยวชาญ