บรรยายพิเศษ “ความปลอดภัยในอาคารสูง”
     

 

    วันนี้นักศึกษา IET รุ่นที่ 20 ได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความปลอดภัยในอาคารสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากคุณวรินทร สารสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการโรงแรมภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกในเครือโรงแรมโซฟิเทล และในฐานะศิษย์เก่า IET รุ่น 9 ได้มาให้วิทยาทานกับน้องๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ทำงานในสายอาคารสูง!!

#อาคารสูง #ความปลอดภัย

#IET เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

#IET คณะวิศวกรรมศาสตร์

#IET หลักสูตรของคนทำงาน

#IET หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตโดยผู้เชี่ยวชาญ

#IET หลักสูตรพัฒนาช่างเทคนิคสู่อาชีพวิศวกรและผู้ประกอบการ

#IET ม.เกษมบัณฑิต