วิศวะ IET พบหมอ
     

 

    เมื่อเด็กวิศวะพบหมอต้องออกอาการกันหน่อย เกร็ดความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยหมอณัฐ พญ.ณัฐณิชา ปล้องใหม่ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา IET

#IETพัฒนาบัณฑิตโดยผู้เชี่ยวชาญ

#IETเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

#IETคณะวิศวกรรมศาสตร์

#IETหลักสูตรของคนทำงาน

#IETม.เกษมบัณฑิต