ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ IET 22
     

 

    “ความกล้าเท่านั้นที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ IET รุ่นที่ 22 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 มิตรภาพของคำว่า เพื่อนได้เกิดขึ้นแล้ว IET เราเป็นสังคมแห่งความรู้และแบ่งปัน สังคมของคำว่า เพื่อนและเราจะก้าวจบไปด้วยกัน!!

#IETหลักสูตรของคนทำงาน

#IETเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

#IETคณะวิศวกรรมศาสตร์

#IETม.เกษมบัณฑิต