กิจกรรมค่ายอาสา IET. “ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 4”
     

 

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทางคณะนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันออกค่ายกิจกรรมอาสา “ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จังหวัดนครนายก กิจกรรมดีๆ ของชาว IET. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในโครงการเพื่อการปรับปรุงอาคารเรียน การบริจาคสิ่งของ การทำกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ในระดับปฐมวัย และได้ร่วมกับทาง บริษัท พี แอล เค ฟู๊ด จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพไปยังครอบครัวน้องๆ ทุกคนด้วย

#ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน #ความสุขที่ “ยิ่งใหญ่” คือความสุขการเป็น “ผู้ให้”

#โครงการภาคพิเศษของคนทำงาน IET คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต

#IET.19 #IET.20 #IET.21 #IET.22 (IET.20 แม่งาน)