กิจกรรมเลี้ยงจบ วันสำเร็จการศึกษา IET.19
     

 

   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 คณะนักศึกษาโครงการภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ IET.รุ่นที่ 19 ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงจบการศึกษา และได้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคล บรรยากาศในงานทุกคนต่างมีความสุขที่ได้เรียนจบตามความตั้งใจด้วยมานะ อดทนฟันฝ่าอุปสรรค และจบไปพร้อมกันทั้งรุ่นกับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

#ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายามและเวลาเสมอ

#ไม่มีพรรคไหน ยิ่งใหญ่เท่าพรรคพวก IET.19

#IET. หลักสูตรของคนทำงาน 1 ปี 6 เดือน

#โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต