นักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) (รุ่นที่ 7) เยี่ยมชม บริษัท โอสถสภา จำกัด (อยุธยา)
     

 

                 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สาขาวิชาฯ ได้นำนักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตขวดแก้วและโรงงานบรรจุเครื่องดื่ม M 150 ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (อยุธยา) เป็นกิจกรรมก่อนจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 นี้ โดยคณะได้รับการต้อนรับจากทางบริษัทเป็นอย่างดี วิทยากรของบริษัทได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกิจการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มียอดการจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ให้พลังงานมากที่สุดในประเทศ  จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งการผลิตขวดแก้วและการบรรจุเครื่องดื่ม  และได้จัดรับรองเครื่องดื่ม M 150 ในรสชาติต่างๆ ให้ได้ลองดื่มชิม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สำหรับการดูงานครั้งนี้ได้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปแวะสักการะไว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดท่าการ้อง ก่อนเดินทางกลับ