สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ
     

 

             สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการแข่งขัน “ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1”  ซึ่งจัดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในงานอินเตอร์แมค 2017 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

           ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโลห์รางวัลจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสมารักษ์  โดยมี นักศึกษา ที่เข้า ร่วมคือ  1. นายพิเชษฐ เซ็มมี  2. นายภานุ-พงศ์   วัยวัฒน์   ผู้ควบคุมทีม อาจารย์จอมภพ ละออ ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะด้านมาตรวิทยามิติร่วมกันรวม 12 ทีมผู้เข้า แข่งขัน จากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับประเทศ นับเป็นความยินดีอย่างยิ่งของ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต