นักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 8/1 เยี่ยมชม บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากัด
     

 

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาฯ ได้นำนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน)  รุ่นที่ 8/1 เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากัด (จ.ระยอง) เป็นกิจกรรมก่อนจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 นี้ โดยคณะได้รับการต้อนรับจากทางบริษัทเป็นอย่างดี วิทยากรของบริษัทได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกิจการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  จากนั้นทางคณะได้แวะสักการะไว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านปะการัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นนี้ ก่อนเดินทางกลับ