นักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 8/2 เยี่ยมชม บริษัท โอสถสภา จำกัด (อยุธยา)
     

 

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาฯ ได้นำนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 8/2 เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตขวดแก้วและโรงงานบรรจุเครื่องดื่ม M 150 ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (จ. อยุธยา) เป็นกิจกรรมก่อนจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 นี้ โดยคณะได้รับการต้อนรับจากทางบริษัทเป็นอย่างดี วิทยากรของบริษัทได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกิจการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มียอดการจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ให้พลังงานมากที่สุดในประเทศ  จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตขวดแก้วและการบรรจุเครื่องดื่ม  และได้จัดรับรองเครื่องดื่ม M 150 ในรสชาติต่างๆ ให้ได้ลองดื่มชิม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สำหรับการดูงานครั้งนี้ได้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี