ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการภาคพิเศษวันอาทิตย์ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 12
     

 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560  สาขาวิชาฯ ได้จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษวันอาทิตย์  (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 12”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย” ภายในงานปฐมนิเทศได้มีการชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรและเส้นทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นพี่ IET ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาร่วมเสวนาหัวเรื่อง “พูดคุยฉันพี่น้อง..บอกกล่าวเล่าประสบการณ์” พี่ๆ ได้เล่าบรรยากาศในอดีตระหว่างเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยและแนะนำเทคนิคต่างๆ ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จและเรียนอย่างมีความสุข....ให้น้องๆ นักศึกษาใหม่ได้รับฟัง สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายเหล่าบรรดาน้องพี่ชาว IET ทุกรุ่นต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น..