เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
   

       สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับผู้จบ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (1 ปี 8 เดือน) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 5,000 บาท) เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคีวิศวกรพิเศษได้  เหมาะสำหรับผู้ทำงานเพื่อการปรับวุฒิและขอเลื่อนตำแหน่ง

เริ่มรับสมัครวันแรกเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)


 

**ดูรายละเอียดเพิ่มเติม**

 วันที่ลงข่าว:11 พฤษจิกายน 2019