แจ้งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
   

 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษสำหรับคนทำงาน รุ่นที่ 17 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 3 ชั้น 10 วิทยาเขตพัฒนาการ จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร (การแต่งกายชุดสุภาพ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-486-8123

**ดูกำหนดการเพิ่มเติม**วันที่ลงข่าว:05 กุมภาพันธ์ 2020