เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 18 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
   

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อต่อในหลักสูตรปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 18 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 รับคุณสมบัติผู้ จบ ปวส./ปวท./อนุปริญญาหรือเทียบเท่าประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (ระยะเวลาเรียน 1 ปี 8 เดือน)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด)    สมัครได้ด้วยตนเอง หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการสมัครโทรสอบถามได้ที่  086-346-9908, 089-486-8123  อ.จีรวัฒน์ ปล้องใหม่  หรือ 02-320-2777 ต่อ 1216

### กำหนดเปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ###

(คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)วันที่ลงข่าว:17 กรกฎาคม 2020