แจ้งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
   

     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (IET) คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษคนทำงาน รุ่นที่ 18 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 3 ชั้น 10 วิทยาเขตพัฒนาการ จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยและการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และได้มีการพบปะรุ่นพี่ในสาขา (กรุณาแต่งกายชุดสุภาพและสวมใส่แมสปิดจมูกทุกคน)

 

###กำหนดเปิดเรียนเริ่ม 6 กันยายน 2563###

 

 

**ดูกำหนดการเพิ่มเติม**

 วันที่ลงข่าว:17 กรกฎาคม 2020