Skip to content

เปิดรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2566
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษวันอาทิตย์ในระดับปริญญาตรี
รุ่นที่ 24 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (รับจำนวนจำกัด เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2566) 

#โทรสมัครเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือแอด LINE ID ได้ที่ 086-346-9908 อ.จีรวัฒน์ หน.สาขา หรือ 02-320-2777 ต่อ 1216

หลักสูตรด้านวิศวกรรมที่มุ่งสู่อาชีพวิศวกรและผู้ประกอบการยุคใหม่”

คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่ !