Skip to content
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการภาคพิเศษ รุ่นที่ 24

       แจ้งปฐมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการภาคพิเศษสำหรับคนทำงาน รุ่นที่ 24   เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นการรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสาขา  และการพบปะระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ  ภายในงานจะมีรุ่นพี่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดเวลา

หากติดปัญหาหรือสอบถามใดๆ กรุณาโทร 086-346-9908 อ.จีรวัฒน์

(กรุณาการแต่งกายสุภาพทั่วไปและสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น)